• ’t Vaneker, Enschede
  • ’t Vaneker, Enschede
  • ’t Vaneker, Enschede
  • ’t Vaneker, Enschede
  • ’t Vaneker, Enschede

’t Vaneker, Enschede

Wonen op een boerenerf
Het Lonneker land is een prachtig landschap met weilanden, beekdalen en boomgroepen. Beeldbepalend zijn de glooiingen en het reliëf, maar ook de karakteristieke bebouwing met rode dakvlakken en witte daklijsten. Nu het gebied niet meer gebruikt wordt voor landbouw kan het de setting worden van een nieuw woongebied.
De stedenbouwkundige spelregels zijn zo opgesteld dat de aanwezige karakteristieken van het landschap met een geclusterde hoevebebouwing ook in de toekomst het beeld bepaald.

DE HOEVE

Om een natuurlijk en in het landschap passend cluster te bereiken stellen wij voor het ensemble zo samen te stellen dat er een losse groepering ontstaat die de natuurlijke en in het terrein aanwezige lijnen volgt, dus bij voorkeur geen ortogonale plaatsing of een star stempelprincipe. Geïnspireerd door het aanwezige landschap en bestaande hoeves stellen wij een natuurlijke inpassing in het landschap voor. Behalve een losse groepering stellen wij ook voor de woningen een dialoog met elkaar aan te laten gaan door ze eenzelfde uitstraling te geven. Eenduidige massa’s in verschillende grootte’s die per hoeve een op elkaar betrokken gemeenschap vormen. In ons voorstel speelt het dak een belangrijke rol, het grote alles overkoepelende dak. Verschillende hoogtes en breedtes zijn mogelijk, maar er is wel overeenstemming over het type dak (zadeldak) en de materialisatie en detaillering. Onder dit dak kunnen alle individuele wensen een plaats krijgen.

HET ERF

Het gemeenschappelijke beeld ontstaat niet alleen door overeenkomsten in massa en materiaalgebruik, maar ook door de plaatsing op het erf en de relatie tot elkaar. De individuele woning gaat een relatie aan met het erf zodat een gemeenschap ontstaat. Er is sprake van een zichtrelatie tussen woning en erf maar belangrijker is nog de buitenruimte van de woning als intermediair tussen woning en erf. Een ruimte die iedere bewoner zelf inricht en gebruikt en daarmee het erf zijn betekenis geeft. Het grillige op een natuurlijke manier ontstane erf overstijgt de functie van ontsluiten en parkeren en wordt een ontmoetingsplek voor alle bewoners. Het binnenkomen op het erf geeft het gevoel van thuiskomen.

PARKEREN
Een extra bouwvolume wordt geïntroduceerd en fungeert als ‘parkeerschuur’, ook de bergruimte is hierin ondergebracht.

TERREININRICHTING
Om het samenspel tussen de volumes maar ook de eenheid van de hoeve te onderstrepen stellen wij voor ook het hoeve-terrein als één geheel te zien: een groot groen laken als onderlegger voor het ensemble. Tegenover de semi-openbare buitenruimte gelegen aan het erf heeft iedere woning zijn eigen privé buitenruimte, een terras of deel van de buitenruimte dat grenst aan het woongedeelte van de woning met uitzicht op houtwal en horizon.

DE WONING

Een belangrijk deel van de woonfuncties (80%) wordt op de begane grond gesitueerd, om de band met het landschap te optimaliseren. De woning is eigenlijk een grote ruimte die door de positie van de objecten in verschillende in elkaar overlopende ruimtes verdeeld wordt. Een optimale ruimtelijkheid die wordt versterkt door het hoge dak met in het zicht staande spanten.

HET BEELD
Het wonen in een dergelijk landschap met prachtig zicht op veel groen vraagt om een gevel die voor een groot deel transparant is. Bij de keuze voor de dichte delen van de gevel kan de bewoner individuele keuzes maken. Het materiaal kan variëren van staal plaat tot gepotdekselde houten delen. De eenheid die ontstaat door steeds hetzelfde type dak toe te passen geeft veel vrijheid in materiaalkeuzes voor de gevel, terwijl het resultaat toch een ingetogen beeld is.

PROJECT:
Prijsvraag
ADRES:
Het Lonneker Land, Enschede
INITIATIEF: 
Gemeente Enschede ism de Rabobank

©rijnvos voorwinde architecten