Presentatie massastudie Rhoon op locatie

Presentatie massastudie Rhoon op locatie

Nieuws, Uncategorized

Voor de herontwikkeling van de locatie de Klepperwei in Rhoon hebben wij een studie gemaakt in opdracht van Woonvisie. Deze heeft als doel inzichtelijk te maken wat de potenties van deze unieke locatie in/aan het park, Jan Cornelis Polder, zijn. De vraag is te onderzoeken hoe een complex te realiseren voor woningen voor de oudere inwoners (vanaf 55) die in de buurt willen blijven wonen en inwoners die extra hulp nodig hebben. De professionele partijen zoals Argos en Woonvisie bieden faciliteiten die van toegevoegde waarde zijn om lang gelukkig zelfstandig te wonen. Ze bieden naast zorg, ook welzijn en activering.
Met het verdwijnen van het zorgcentrum “de Klepperwei” ontstaat de mogelijkheid om met deze nieuwe ontwikkeling te starten, die ook de omliggende wijk een extra impuls kan geven.
Hierbij wordt gedacht aan een bruisend dorpsplein 2.0 waar verenigingen, creatieveling en kleine innovatieve ondernemers een plek kunnen krijgen.
Een plein waar buurtbewoners en bewoners van het complex elkaar treffen en gezamenlijk dingen kunnen ondernemen. De maatschappelijke betrokkenheid wordt zo gestimuleerd.
Tevens is dit de uitgelezen kans een goede relatie van de wijk met het park te maken.


Post Your Thoughts