• Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal
  • Damastberg, Roosendaal

Damastberg, Roosendaal

Wonen in het groen
Op het terrein Planken Wambuis, een voormalig voetbalterrein, worden 46 woningen gerealiseerd. Het groene karakter maakt dit gebied tot een oase in de omgeving, uitgangspunt was dan ook dit groene karakter te behouden.

Er is gekozen voor een stedenbouwkundige setting waarin drie volumes met patiowoningen als objecten in het groen staan. Tegen de achterkanten van de bestaande bebouwing zijn geschakelde woningen gesitueerd, deze onttrekken de bestaande bebouwing aan het zicht en fungeren als decor voor de objecten in het groen. Aan de Damastberg krijgt de bestaande rij woningen een vervolg met een bijzondere woning op de kop als speciaal moment aan de Damastberg.

De patiowoningen en de decorwoningen zijn levensloopbestendige woningen, in principe hebben ze een volwaardig woonprogramma (inclusief een slaapkamer en badkamer) op de begane grond. Een deel van de patiowoningen en alle decorwoningen worden aangeboden met een verdieping, ook optionele dak opbouwen en uitbreidingen op de verdieping zijn mogelijk.
De patiowoningen hebben een woonkamer met uitzicht op het groen, en een patio die afhankelijk van de situatie in het bouwvolume introvert is of ook uitkijkt op het groen.
De decorwoningen zijn geschakelde woningen, tweelaagse volumes met een hellend dak met overstek aan de voorzijde bepalen de ritmiek aan de straat. Zowel patio als decor woning krijgen twee opstelplaatsen voor een auto op eigen terrein.

Alle woningen worden uitgevoerd in een lichte steen, zodat een contrast ontstaat tussen de groene omgeving en een lichte bebouwing. Incidenteel worden fel gekleurde vlakken toegepast.

PROJECT:
46 woningen
ADRES:
Damastberg, Roosendaal
OPDRACHTGEVER:
AM Wonen bv
STEDENBOUWKUNDIG PLAN:
Rijnvos Voorwinde Architecten
AANNEMER:
Van Hemert Groep
OPGELEVERD:
2009

© rijnvos voorwinde architecten