• Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen
  • Hof van Vlier, Ommen

Hof van Vlier, Ommen

32 woningen op Hof van Vlier, Waaranders, dan op Vlierlanden.

Een plan dat staat voor samen leven in een buurtschap, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, eetbaar groen en hoogwaardige architectuur in balans met het landschap. Gebaseerd op het unieke woonconcept Waaranders van Citanova.

landschap
Vlierlanden kernmerkt zich door de landelijke, dorpse opzet met de brede, groene straatprofielen en ruimte voor ontmoetinmg in het groen. Waar de starterswoningen zich voegen in de rooilijn, onderscheidt de hof op ‘De Hoogte’ zich door zijn maat en positie midden in de wijk tussen het groen. Door in de architectonische uitwerking voor een introverte en elegante vormgeving te kiezen, wordt de nadruk op het landschap gelegd.

Verbindingen door de wijk
Wandelpaden langs de assen en door het hof op ‘de Hoogte’ ontmoedigen autogebruik en stimuleren sociale interactie. Extra informele paden door het groen maken meer verbindingen naar het bos en de hoofdassen. De formele verbindingen worden benadrukt met bruggen over de Wadi’s en de informele routes door stapstenen tussen de beplanting.

Ontmoetingsplekken
Op kruisingen van routes zijn ontmoetings-, en speelplekken. Zowel in als om de hof wordt hier op verschillende manieren in voorzien. De ontmoetingsplekken zijn gekoppeld aan het thema van de eetbare tuin en het voedselbos volgens de principes van Waaranders.

Zichtassen
De zichtassen langs de bebouwing worden begeleid door de glooiende gootlijnen en knikken in de volumes. In de beplanting wordt rekening gehouden met deze doorzichten. De zichtassen door de openingen naar het hof worden juist ‘gevangen’ omdat ze eindigen op een binnengevel en niet direct naar buiten. Dit versterkt het omsloten gevoel van de hof en nodigt uit om naar binnen te gaan.

Opzet gebouwen
De hofstructuur wordt gevormd door een cluster van 4 gebouwen met éénlaagse woningen met een kap. Daarmee vormen ze een contrast met de omliggende bebouwing die voornamelijk bestaat uit vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen van grotendeels twee lagen met een kap. De karakteristiek van de hofwoningen wordt enerzijds bepaald door een grote, flauwe, overstekende kap en anderzijds door de geknikte gebouwen en de zorgvuldig gekozen doorgangen met de gezamenlijke ruimten van de bewoners. Het knikken van de gebouwen vergroot de intimiteit van het hof en zorgt ervoor dat het gehele ensemble zich op een passende manier losmaakt van het omliggende woonbuurtje. De gebouwen krijgen aan de hofzijde een doorgaande omgang, een soort kloostergang.
Elke woning heeft aan deze omgang een verdiepte plek onder de overstekende kap. Het is een privé buitenruimte waar de eetkeuken of woonkamer aan ligt. Alle woningen hebben daarmee een open relatie met het hof. Aan deze nis ligt ook de entree en berging. In de clusters zijn ook een gemeenschappelijke woonkamer en een logeerstudio opgenomen. Deze liggen centraal langs het pad dat het hof in oost-west richting doorkruist.
De mate van privacy van de woningen aan de hofzijde neemt stapsgewijs af naarmate men vanaf de gaanderij verder het hof in gaat. Aan de zijde van de buurt grenzen de hofwoningen aan openbaar groen dat zo is ingericht dat passanten op afstand van de individuele woningen blijven, terwijl de bewoners volledig uitzicht hebben.

PROJECT: 33 woningen
ISM: studio AAAN, Citanova en Buro Lubbers
ADRES: De Vlierlanden in Ommen
OPDRACHTGEVER: Ter Steege Groep
TENDER: april 2023