• HERONTWIKKELING KLEPPERWEI, RHOON
  • HERONTWIKKELING KLEPPERWEI, RHOON
  • HERONTWIKKELING KLEPPERWEI, RHOON

HERONTWIKKELING KLEPPERWEI, RHOON

Voor de herontwikkeling van het zorgcomplex de Klepperwei in Rhoon hebben wij een studie gemaakt in opdracht van Woonvisie. Deze heeft als doel inzichtelijk te maken wat de potenties van deze unieke locatie in/aan het park, Jan Cornelis Polder, zijn. De vraag is te onderzoeken hoe een complex te realiseren voor woningen voor de oudere inwoners (vanaf 55) die in de buurt willen blijven wonen en inwoners die extra hulp nodig hebben. De professionele partijen zoals Argos en Woonvisie bieden faciliteiten die van toegevoegde waarde zijn om lang gelukkig zelfstandig te wonen. Ze bieden naast zorg, ook welzijn en activering. Verschillende woon-zorg vormen worden onderzocht.
Tevens hebben wij onderzocht hoe met het verdwijnen van het zorgcentrum “de Klepperwei” de mogelijkheid te creëren om met deze nieuwe ontwikkeling ook de omliggende wijk een extra impuls te geven.
Hierbij wordt gedacht aan een bruisend dorpsplein 2.0 waar verenigingen, creatieveling en kleine innovatieve ondernemers een plek kunnen krijgen. Een plein waar buurtbewoners en bewoners van het complex elkaar treffen en gezamenlijk dingen kunnen ondernemen. De maatschappelijke betrokkenheid wordt zo gestimuleerd. Tevens is dit de uitgelezen kans een goede relatie van de wijk met het park te maken.

‘Een open dialoog’
Luuk Stoltenborg, Studio AAAN
‘Een ontwerpproces met Wendy is een open dialoog waarin evenveel ruimte is voor onze visie als die van haarzelf. Doordat alle argumenten serieus worden meegewogen ontstaan intelligente en uitgebalanceerde projecten.’

PROJECT ISM STUDIO AAAN:
Herontwikkeling locatie Klepperwei
ADRES:
Klepperwei, Rhoon
OPDRACHTGEVER:
Woonvisie en Argos
OPLEVERING:
ntb