• Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda
  • Moerwijkzichtflat, Breda

Moerwijkzichtflat, Breda

Om de Moerwijkzicht te renoveren heeft Allee Wonen een budget beschikbaar gesteld.
De vraag is om een plan te maken voor deze renovatie, waarbij gevraagd wordt zoveel mogelijk kwaliteit aan de flat toe te voegen binnen het beschikbare budget. Het gerenoveerde gebouw moet in ieder geval energiereductie opleveren. Dit betekent een investering in het isoleren van het gebouw en in nieuwe installaties per appartement.Een uitgekiend proces met tevreden bewoners vormt een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. Door een heel slimme, efficiënte en vooral voordelige oplossing te vinden voor het energiearm maken van de appartementen zal er binnen het gestelde budget ruimte blijven voor aanvullende ingrepen die de leefbaarheid verbeteren. Welke extra ingrepen worden uitgevoerd zal in nauw overleg met eigenaar van het gebouw worden besproken. Tijdens één van de dialooggesprekken kan worden gepeild welke van de voorstellen favoriet zijn bij de Allee Wonen, zodat in de uiteindelijke bieding een paar heel gerichte voorstellen kunnen leiden tot een voor alle betrokkenen goed resultaat.De aannemer zal samen met zijn adviseurs een aantal samenhangende voorstellen doen die passen in het budget en tegelijk een impuls geven aan de leefbaarheid van de flat. De voorstellen verschillen van het niveau van het individuele appartement, het niveau van de collectieve ruimte en het niveau van het gehele gebouw.Het onderzoek richt zich er op om een palet ingrepen/ontwerpvoorstellen te bepalen, waarmee in overleg met de opdrachtgever en ECP een goede strategie bepaald kan worden. Te onderzoeken ingrepen/ontwerpvoorstellen zijn o.a.: hekwerken, kozijnen, kopgevels, liftschachten/trapschacht, hal midden, hallen noord/zuid, plint, naamgeving en terrein

Trots thuiskomenUitgangspunt is het karakter van de flat om te buigen van een sombere, gedateerde flat naar een tijdloze, frisse, uitnodigende flat met een eigen identiteit. De hallen en directe omgeving krijgen meer verblijfskwaliteit en vormen zo ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en dingen samen kunnen doen. Doel is om zo de sociale cohesie in de flat te versterken. Een flat waar alle bewoners trots kunnen thuiskomen.

IdentiteitOm de flat een eigen karakter en identiteit te geven kan door de bewoners gekozen worden uit verschillende afbeeldingen op het paneel naast de voordeur, waar zich ook de meterkast bevindt. Op deze panelen zullen in de print de huisnummers worden opgenomen. Gekozen is het thema groen. Dit komt ook terug in de entreehallen. De Midden hal zal een 2-laagse doorsnede door het gebouw worden, in deze zone krijgt het gebouw een directe relatie met het mooie groen van de westzijde. Dit groene karakter wordt door deze zone naar de nu harde entree zijde getrokken. De bewoners kunnen kiezen uit verschillende boombladpatronen. De verlichting op de galerij zullen worden aangepast, zodat deze panelen worden aangelicht. Het thema zal in overleg met de ECP worden vastgesteld.

Naamgeving Aan de Oostzijde zal op de betonschachten met grote, losse letters de naam van de hallen worden geplaats. NOORD, MIDDEN en ZUID. Dit zal met grote letters worden gedaan, die passen bij de maat en schaal van de flat. De letters zullen dmv imbussen iets los gehouden van de schachten. Achter de letters komt ledverlichting waardoor de letters iets los lijken te komen. Op de luifel van de Midden hal komen aan beide zijde losgeplaatste RVS letters, MOERWIJKZICHT.

Terrein
De inrichting van het terrein is een wezenlijk onderdeel van de beleving van de entreehallen. Voorgesteld wordt een entreeloper te maken die in bestrating door de Midden hal loopt tot in de groene oostzijde. Hierdoor wordt het gevoel versterkt van de relatie oost-west. In deze zone zullen aan de voorzijde groenbakken en banken worden opgenomen, zodat ook daar een goede verblijfskwaliteit ontstaat. De zone tussen de hallen zullen ook opnieuw bestraat worden met een meer open karakter dan nu. Hier zou in overleg met de ECP bijvoorbeeld ook elementen als een jeu-de-boules baan en picknick tafel kunnen worden meegenomen.

PROJECT ISM STUDIO AAAN
selectie renovatie flat 256 woningen/3 trappenhuizen

ADRES
hoek Doornboslaan/ Cornelis Joosstraat, Breda

OPDRACHTGEVER
Haagendoorngroep