• OUDEDIJK, ROTTERDAM
  • OUDEDIJK, ROTTERDAM
  • OUDEDIJK, ROTTERDAM
  • OUDEDIJK, ROTTERDAM

OUDEDIJK, ROTTERDAM

Studie naar de herontwikkeling van de locatie op de kop van de Waterloostraat.
De locatie aan de Oudedijk bevindt zich op één van de oudste plekken in
Kralingen, direct naast de Hoflaankerk, op de hoek van de Waterloostraat.
De bestaande 3 panden, Waterloostraat 10 t/m 14 zijn gebouwd in 1888. Het is
een 2-laagse bebouwing met een, uit die tijd, kenmerkende gevelopbouw. In het
zelfde jaar zijn op de kop van de Waterloostraat 2 grote, statige woningen
gebouwd met een voorname gevel gericht op de Oudedijk. Deze 2 woningen
waren een stuk hoger dan de bebouwing aan de Waterloostraat en vormden
samen met het sociëteitsgebouw “Eendragt Maakt Magt” aan de noordzijde en
de kerk aan de zuidzijde een mooi front aan de Oudedijk.
Midden jaren ’80 is de metro aangelegd. Dit had tot gevolg dat aan de Oudedijk
meerdere mooie panden plaats moesten maken, zoals ook het sociëteitsgebouw.
In eerste instantie is alleen de kopwoning aan de Oudedijk afgebroken.
Hiermee is de statige gevel gericht op de Oudedijk verdwenen.
Om de Waterloostraat te stutten is tegen de vrijgekomen wand een wachtgevel
gebouwd.
Deze, inmiddels zwart geschilderde gevel, is sinds die tijd het front naar de
Oudedijk.  Voor de 3 panden zijn verschillende kansen/mogelijkheden van de locatie onderzocht.
De aanleiding hiervoor is de slecht staat en de armoedige uitstraling van de
panden uit 1888.
De later geplaatste wachtgevel is op een andere manier gefundeerd dan de 3
panden, waardoor er ernstige zakking is ontstaan. In de gevel en wanden zijn flinke
scheuren zichtbaar. De conclusie van een funderings- en bouwtechnisch
onderzoek wijst uit dat er op niet al te lange termijn een funderingsherstel zal
moeten worden uitgevoerd.
Daarnaast zijn de panden in de loop der jaren meerdere keren grondig verbouwd,
helaas met weinig (geen enkel) respect voor het oorspronkelijke karakter van de
panden.
De uitkomst van het onderzoek en de studie naar de verschillende mogelijkheden
is dat het pand in zodanig slechte bouwkundige staat is dat herbouw de meest
reële optie lijkt.
Bovendien biedt dit kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de locatie substantieel
te verbeteren.
In het voorstel is voor de vormgeving van de nieuwbouw de architectuur van de
oorspronkelijke kopbebouwing uitganspunt.
Uiteraard zullen de twee grote bomen moeten blijven bestaan.
De bebouwing zal zo weer recht doen aan de bijzondere rijke geschiedenis van de
locatie.

PROJECT: Herontwikkeling hoek Oudedijk-Waterloostraat
ISM: WH Schenk en studio AAAN
ADRES: Waterloostraat 10-14, Rotterdam
OPDRACHTGEVER: Remco Witberg – Vicini
AANNEMER: ntb
START BOUW: ntb