• Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur
  • Spoorzone Juvenaat Etten-Leur

Spoorzone Juvenaat Etten-Leur

De herontwikkeling van een Juvenaat terrein in Etten-Leur.
Het voormalig internaatterrein wordt ontwikkeld naar 120 woningen.
Beide kamers op het Juvenaat terrein worden ontwikkeld vanuit één integrale visie op zowel de gebouwen als het openbaar gebied. Zo ontstaat een samenhangend gebied met én een eigen uitnodigend karakter én een goed tegenwicht naar de bebouwingsclusters/ schaal in de directe omgeving.
Kenmerkend is de ‘campusachtige’ opbouw van nieuwe en bestaande gebouwen op een verbindende groene onderlegger. Het karakter van de bestaande gebouwen blijft zichtbaar voor de bewoners én de inwoners van Etten-Leur. De kapel is en blijft ‘het hart’ van het plangebied. De bestaande bidgang wordt als verbindend element uitgebreid waardoor de kamers nog meer met elkaar worden verbonden. Waardevol groen blijft gehandhaafd. Door zorgvuldige positionering van twee bescheiden nieuwe gebouwen naast het bestaande Juvenaatsgebouw én twee wat grotere gebouwen in de Zonnestadkamer ontstaat een collectief gebied met tussen de gebouwen (semi) openbare hoven. Daarnaast zorgt deze nieuwbouw voor een spreiding van de woningen (en dus bewoners) over de twee kamers waardoor het gehele gebied een ontspannen karakter krijgt.
In de Zonnestadkamer zijn de nieuwe gebouwen haaks op de Zonnestad geplaatst, zodat de groene locatie zich opent naar de wijk en ontstaat er een zichtas naar het hart van het plan, de kapel. Het parkeren voor de Zonnestadkamer vindt plaats via een inrit naar de (half) verdiepte stallingsgarage onder de nieuwe gebouwen. Het groene parkeerdek, met groenbakken en sparingen voor bomen, zorgt voor een nieuw openbaar hof tussen de gebouwen. Tussen het Juvenaatsgebouw en de Zonnestadkamer wordt, evenwijdig aan Edward Poppelaan een centrale ruimte voor het overige parkeren ingericht op maaiveld, omlijst met groen waartussen het parkeren in kleine plukjes wordt georganiseerd.
Om de kapel vanaf de Zonnestadkamer haar centrale rol te kunnen geven, wordt de kwalitatief laagwaardige oostelijke bebouwing geamoveerd. De overige bouwstructuur van het Juvenaatsgebouw blijft onaangetast.
De kapel opent zich naar zijn omgeving en er ontstaat een centrale plek in het plan voor alle bewoners met een gemeenschappelijke functie (buurtterras). De entree voor de appartementen op de verdieping bevindt zich ook in deze ruimte.
Stijlkenmerken verbinden de bestaande en nieuwe bebouwing in architectuur, zoals helder metselwerk, een flauwe dakhelling, een plint,  eerlijk materiaal gebruik, ritmische vensters en kaders ter plaatse van kozijnen.
Alle woningen zijn georiënteerd op het groene (semi) openbare gebied. De collectiviteit van het groene (semi) openbaar gebied verhoogt de sociale cohesie tussen bewoners en er ontstaat een levendig en toegankelijk gebied met wandel- en fietsverbindingen en bijvoorbeeld een (pluk)tuin, speelplekken of een buurtterras.

De bouw is gestart!

PROJECT: Herontwikkeling Juvenaat terrein naar 120 woningen
ISM: Rothuizen architecten, studio AAAN en Buro Lubbers
ADRES: Juvenaatlaan, Etten-Leur
OPDRACHTGEVER: NBU
AANNEMER: NBU
START BOUW: najaar 2020
OPLEVERING: najaar 2023