• Wateringseveld, Den Haag
  • Wateringseveld, Den Haag
  • Wateringseveld, Den Haag
  • Wateringseveld, Den Haag
  • Wateringseveld, Den Haag
  • Wateringseveld, Den Haag

Wateringseveld, Den Haag

Wonen op de zon
De hoofdopzet van het plan is strokenbouw met noord-zuid georiënteerde woningen, waardoor veel tuinen op het zuiden liggen.
Het merendeel van de woningen ligt aan een woonpad, straatjes met voordeuren van woningen en verblijfsgebieden aan een kant van de straat en aan de overzijde een groenstrook met een groene erfafscheiding.

De verschillende types in het plan zijn te onderscheiden aan hun volume-opbouw. Twee-laagse woningen aan de eco-zone, wat forsere woningen in drie lagen aan de noord- en zuidrand van het plan. Aan de oostkant en in het midden twee-laagse woningen met een dakopbouw. Een deel van de dakopbouwen werden optioneel aangeboden.

De architectonische uitwerking is voor alle types in principe hetzelfde. Uitgangspunt is het contrast tussen noord en zuid. Alle woningen hebben een noordgevel van helder rood oranje gekleurd metselwerk, en een zuidgevel uitgevoerd in glas en colorbell. Door het gebied lopen geeft dus de ene richting in een totaal ander beeld dan in de tegenovergestelde richting.
Alle woningen hebben een lessenaars dak met de lage kant aan de woonstraat om de kleinschaligheid te waarborgen.
Door het gebruik van steeds dezelfde materialen en detaillering en de zorgvuldig vormgegeven erafscheidingen zal deze wijk, ondanks de verschillende hoogtes en massa-opbouw een eenheid vormen, een buurt met een eigen groene sfeer in de wijk Waterings veld.

PROJECT:
141 woningen
ADRES:
Gerrit Achterbergstraat, Den Haag
OPDRACHTGEVER:
Citadel Projecten
STEDENBOUWKUNDIG PLAN: 
Gemeente Den Haag/Rijnvos Voorwinde architecten
AANNEMER:
Weboma
OPGELEVERD:
2004

©rijnvos voorwinde architecten